Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

Loslaten is anders leren vasthouden

Wanneer iemand is overleden, moeten nabestaande veel regelen.
De kerk heeft woorden en rituelen tot haar beschikking die in deze periode van grote waarde kunnen zijn. Wellicht overweegt of besluit u daarom tot een kerkelijke uitvaart.

Gaandeweg de tijd zijn er allerlei vormen ontstaan waarin mensen de uitvaart van een geliefde vormgeven:

Belangrijk in het vormgeven van de uitvaart is het contact met de predikant en de samenwerking met de uitvaartleider. Soms heeft de predikant de overledene begeleid in het ziekteproces, maar soms komt een overlijden totaal onverwacht. Het gesprek met nabestaanden is dan erg belangrijk, want zo kunnen we komen tot een zo goed mogelijke vorm voor een passend, persoonlijk en warm afscheid.

Verbonden aan de Ichthusgemeente
Wanneer de overledene verbonden was aan onze gemeente, kunt u contact opnemen met de predikant of de voorzitter van het pastoraal beraad om het overlijden door te geven. Soms is er een nauwe relatie tussen de overledene en de kerk, soms staat de kerk meer op afstand. In beide situaties kunt u contact opnemen.

Niet verbonden aan de Ichthusgemeente
Ook wanneer de overledene niet betrokken was bij de kerk, kan de uitvaart onder leiding van de predikant plaatsvinden. Hieraan zijn kosten verbonden. Ook wanneer u twijfelt of een uitvaart vanuit de kerk de juiste beslissing is, kunt u contact opnemen.

Niet alle gemeenteleden kiezen ervoor om de kerk te betrekken bij de uitvaart. Toch worden we wel graag op de hoogte gebracht van een overlijden, zodat we kunnen meeleven.