Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

Omzien naar elkaar is een van de fundamenten van de christelijke gemeente. Leven en ook geloven doe je niet alleen maar samen.

In de kerk noemen we omzien naar elkaar ook wel pastoraat. Omzien naar elkaar, betekent ruimte maken voor elkaars levensverhaal. Elkaar zien en horen. Elkaar de ruimte geven om te zijn wie je bent.

Omzien naar elkaar is ook samen een stukje oplopen in het leven. Op iemand leunen, of iemand op je laten leunen als hij of zij het moeilijk heeft. Naar elkaar omzien kan iedereen. Pastoraat is daarom iets van de gehele gemeente. Binnen de Ichthuskerk proberen we op verschillende manieren naar elkaar om te zien.

Onderlinge ontmoeting
'Ontmoeting' is binnen de Ichthuskerk een belangrijk begrip.  Bij de kerkdiensten en andere activiteiten is daarom volop ruimte om elkaar te ontmoeten. Tijdens de koffie na de diensten bijvoorbeeld en tijdens de soos avonden. Deze ontmoetings momenten zijn open en laagdrempelig.

Een goed gesprek over levensvragen
Soms heb je behoefte aan een goed gesprek. Een luisterend oor.
Iemand om in vertrouwen mee te praten.
Een gesprek over de zin en onzin van het leven.
Over keuzes, zingeving, geloof, God en ga zo maar door.
Een gesprek kan opluchten, ruimte geven en inspireren.
De predikanten gaan graag met je in gesprek.

Crisispastoraat
Soms gebeuren er dingen in het leven waardoor je wereld op zijn kop staat. Bijvoorbeeld door medische onderzoeken, ziekte, onzekerheid of doordat iemand die je dierbaar is is overleden.

In deze situaties kan een bezoek van een predikant of ouderling goed doen. Bij behoefte hieraan kunt u contact opnemen met de predikant of de voorzitter van het pastoraal beraad Annekee Eggermont. 

Als gemeente leven wij graag mee met mensen in moeilijke situaties. Ook als u geen bezoek wilt stellen wij het op prijs om op de hoogte gehouden te worden. Als dat op prijs gesteld wordt, brengen wij gemeenteleden op de hoogte zodat ze een teken van medeleven kunnen tonen en wordt er voorbede gedaan in de dienst.