Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

Wijkpredikant ds. Kees Lousdslous

Telefoonnummer: 0255-524473
Adres: 't Roode Hart 9, 1981 AH, Velsen-Zuid
E-mail: shiprev@hetnet.nl

Een introductie:
Sinds 1999 ben ik voor 50% als gemeentepredikant werkzaam in de Protestantse Gemeente te IJmuiden. De andere 50% van mijn tijd ben ik als gemeentepredikant verbonden aan de naburige Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost. Tussen beide gemeenten bestaat een goede samenwerking.      

Altijd weer is het een uitdaging om het evangelie present te stellen binnen en buiten de gemeente. Het is uitermate boeiend om samen met de vele actief betrokken gemeenteleden op zoek te zijn naar hoe dat zou kunnen! Het boeiende van het predikantswerk in IJmuiden is de diversiteit. Een belangrijk onderdeel van dat werk is voor mij het bezoeken van gemeenteleden: het pastoraat is het cement van de gemeente. Ik mag delen in de vreugden en zorgen van gemeenteleden en met hen een stukje optrekken op hun levensweg. Kern van de gemeente is en blijft voor mij toch de eredienst op zondag in ons onlangs heel mooi opgeknapte kerkgebouw. In de dienst brengen wij de lof aan God. Vanuit die lofzang waaieren alle kerkelijke activiteiten uit over de hele week.
De oecumene draag ik een warm hart toe. Het is fijn om op allerlei gebied medegelovigen uit andere tradities te ontmoeten, zowel in oecumenische diensten als bij activiteiten door-de-week; het is een verrijking!

Enkele persoonlijke zaken: mijn bouwjaar is 1964. Ik ben opgegroeid aan de kust in het Zeeuwse Westkapelle. Mijn theologiestudie heb ik gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na mijn afstuderen ben ik predikant geworden in Oosternijkerk (Friesland), daarna ben ik naar IJmuiden beroepen. Ik ben getrouwd met Janine. Wij hebben drie jongens in de basisschool- en tienerleeftijd. In mijn schaarse vrije tijd ontspan ik me in mijn fotoverzameling van Britse en Scandinavische zeeschepen. Ook hierin biedt IJmuiden, gelegen aan het Noordzeekanaal, heel veel inspiratie!