Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

De kerkelijke inkomsten worden verkregen door: vrijwillige bijdragen, collecten, giften en legaten


Giften voor instandhouding van de wijkgemeente
Met uw gift zorgt u er ook voor dat de eredienst en andere activiteiten van onze wijkgemeente betaald kunnen worden. Dit omvat onder meer de predikantsplaats, de organist, de beheerders, het onderhoud en gebruik van het kerkgebouw.

IBAN: NL39RABO0373722990

t.n.v. CVK Protestantse Gemeente IJmuiden o.v.v. gift.


Giften voor de diaconie
Met uw gift helpt de diaconie in voorkomende gevallen mensen in financiële nood. Dit gebeurt in de vorm van financiële ondersteuning van de persoon in kwestie, maar nog liever door betaling van de hulpverstrekker. De hulp die geboden wordt, kan op diverse terreinen liggen en is in beginsel niet gebonden aan het lidmaatschap van de kerk.

IBAN: NL10ABNA0841000468

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te IJmuiden o.v.v. gift.


ANBI

Iedere gift die u aan een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) doet, waar boven genoemde giften onder vallen, zijn fiscaal aftrekbaar. Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen (zie hierna wat het drempelinkomen is), met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

ANBI Monitor Kerk
ANBI Monitor Diaconie