Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

Helpen waar geen helper is

Helpen waar geen helper is, dat is waar het college van diakenen zich mee bezig houdt. Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat ieder mens tot zijn of haar recht komt. De diaconie wil zich daarom inzetten voor een barmhartige- en rechtvaardige samenleving. Voor mensen dichtbij en ver weg, voor mensen binnen en buiten de kerk. De diaconie richt zich op drie blikvelden:

- zorg voor de naasten uit de eigen wijkgemeenten
- zorg voor de naasten in de directe omgeving (in stad en land)
- zorg voor de naasten wereldwijd

Het gaat er om 'hen te helpen, die geen helper hebben'. Dit doet de diaconie door er 'te zijn'. Door betrokkenheid, in financieel/ materieel opzicht en door op te komen tegen onrecht. De diaconie heeft verschillende projecten waar ze zich mee bezig houden.

Een gift of donatie voor het werk van de Diaconie wordt zeer op prijs gesteld.
Uw gift komt in aanmerking voor belastingaftrek omdat de Diaconie van de Ichthuskerk de ANBI status heeft.

Neem voor meer informatie over de diaconie contact op via het contactformulier.