Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

Elke zondag is er een ochtenddienst in de Ichthuskerk. Om 10 uur komen we bij elkaar en laten we ons inspireren door samenzang, gebed, preek en ontmoetingen met elkaar.

De kerk is een half uur voor aanvang van de dienst open. De zondagochtend diensten duren ongeveer een uur en een kwartier. Zingen is een belangrijk onderdeel van de samenkomsten. Er wordt grotendeels gezongen uit liedboek 'zingen en bidden in huis en kerk'. Daarnaast worden ook liederen uit andere bundels gezongen, bijvoorbeeld de evangelische liedbundel, Taizé en Iona. Doordat de liederen op de beamer worden geprojecteerd is er veel mogelijk. Muzikale ondersteuning wordt meestal gedaan door het orgel, soms afgewisseld met piano en andere muzikale instrumenten.  De gemeente beschikt over een gelegenheidscantorij. Er is ringleiding aanwezig in de Ichthuskerk.

Rond de diensten is er ruimte voor onderlinge ontmoeting. Elke eerste zondag van de maand is er aansluitend op de ochtenddienst de gelegenheid tot koffiedrinken in de Ichthusburcht.

Andere diensten
Naast de reguliere zondagochtend diensten worden er verschillende andere diensten georganiseerd:
- Kliederkerk zijn gezellige zondagmiddagen speciaal voor kinderen en hun familieleden. Elk kwartaal wordt er een gezellig programma samengesteld waarbij kinderen van alles kunnen ontdekken, leren, ervaren en kliederen. Aansluitend wordt er samen gegeten.
- Gezinsdiensten zijn diensten waarin het gezin en in het bijzonder de kinderen centraal staan. Een bijbelverhaal wordt op speelse, interactieve manier uitgelegd in een kindvriendelijke dienst.
- Andersdiensten zijn diensten die worden georganiseerd door de WBTI, een werkgroep die zich bezighoudt met de toekomst van de Ichthuskerk. Andersdiensten zijn diensten die out-of-the-box zijn en waarin dingen net even anders gaan dan anders.

Feestdagen
Voor de data en tijdstippen van de diensten op christelijke feestdagen, zie agenda.