Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

De enige kerk waar je kleren niet schoon hoeven te blijven

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.
Een Kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan anders.

Bij Kliederkerk staan de volgende kernwaarden centraal:
Bijbel centraal - Tijdens een Kliederkerk gaan jong en oud op ontdekkingstocht in bijbelverhalen of bijbelse thema's. Via deze oude woorden kunnen mensen God en elkaar ontmoeten en ontdekken wat het in hun situatie betekent om Jezus te volgen.
Met alle leeftijden - Kliederkerk is een plek waar iedereen zich thuis mag voelen. De veschillende generaties vormen samen een gemeenschap waarin ze van en met elkaar leren.
Creatief - Kliederkerk reflecteert iets van Gods creativiteit. Van de voorbereiding tot het naar huis gaan; in alles wordt gezocht naar verassende manieren om samen te ontdekken hoe je in het voetspoor van Jezus kunt gaan.
Gastvrij - Kliederkerk is gastvrij. Dit stopt niet bij het verwelkomen bij de deur, maar is overal zichtbaar. Er is een sfeer waarin mensen ongeacht leeftijd, sociale, godsdienstige en kerkelijke achtergrond zich welkom en veilig voelen. Zo ontstaat ruimte om te groeien en te delen binnen en buiten Kliederkerk.
Vol vreugde vieren - Kliederkerk is een missionaire en contextuele vorm van vieren. Het verbindt het heilige met het alledaagse en het alledaagse met het heilige. Onder andere door met liefde en dankbaarheid met de schepping om te gaan.

De Ichthuskerk zoekt samen met de Engelmunduskerk in Velsen Zuid en de kerken in Velserbroek en Santpoort een vorm om Kliederkerk met enige regelmaat aan te bieden. Dit zal via de medelingen in de kerk, contactbladen, websites en Facebook kenbaar gemaakt worden.


Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Tjaltje Plug via het contactformulier: Jongerenwerk.