Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

Samen stoeien met een bijbeltekst

Zes keer per jaar bespreken gemeenteleden samen met de predikant een bijbelgedeelte. Het besproken bijbelgedeelte is onderwerp voor de preek in een kerkdienst enkele weken na de bespreking. De stoeien-met- tekstendiensten vinden bij toerbeurt plaats in de Ichthuskerk in IJmuiden en de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. De bespreking wordt altijd op een middag gehouden en duurt ongeveer twee uur. Plaats van samenkomst is afwisselend de Ichthusburcht aan de Fahrenheitstraat of het wijkcentrum van de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. De predikanten zijn ds. Barbara de Groot en ds. Kees Lous. De stoeien-met- tekstenbijeenkomsten worden altijd in de kerkbladen Samen en Ons contact aangekondigd. Voor verdere info en opgave kunt u terecht bij ds. Kees Lous.