Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden

Zeemans Pastoraat

In de grotere havens in Nederland zijn Zeemanshuizen, waar zeevarenden in een veilige omgeving wat kunnen drinken en andere zeevarenden ontmoeten. Zo ook in Amsterdam, aan de Radarweg (achter het Telegraaf kantoor). Er staat een biljart, een pooltafel, er is een stilteruimte, er kan tegen gereduceerd tarief gebeld worden, er staan computers met internet en er is WiFi.

Zeevarenden kunnen bellen naar het Zeemanshuis, waarna ze gratis opgehaald worden, en uiteraard ook weer terug gebracht.

Voor meer informatie, zie de website van Zeemanshuis Amsterdam.  

Seamen's Centre Amsterdam 
Radarweg 32 
1042 AA Amsterdam 
The Netherlands 

Voor (pastoraal) bezoek aan schepen is in Amsterdam de havendominee Leon Rasser werkzaam. 

Tijdens zo'n bezoek luistert Leon naar de verhalen van de Zeevarenden die vaak lang van huis zijn. Ook verkoopt hij goedkope telefoonkaarten, om zo de communicatie met het thuisfront beter betaalbaar te maken. Bij opname in een ziekenhuis, bezoekt hij de zeevarende daar.

Incidenteel worden na ongevallen aan boord ook bescheiden diensten aan boord gehouden, vaak in samenwerking met pastores van andere geloofsrichtingen. Met het Katholieke Stella Maris worden goede contacten onderhouden.

Leon informeert de zeevarenden ook over het bestaan van het Zeemanshuis, deelt daar folders over uit, alsmede Christelijke 'Daily Bread' boekjes. In het Zeemanshuis worden met Kerst en Pasen vieringen gehouden voor zeevarenden en elk jaar op de derde zondag in november is er de Koopvaardij Herdenkingsdienst. Sinds de tweede wereldoorlog worden deze kerkdiensten gehouden om de gevallenen op zee te herdenken. In IJmuiden worden deze diensten gehouden in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat.

Bij aanvang van zijn werk is Leon beroepen in de Hervormde Bethlehemkerk aan het Gijzenveld plantsoen in IJmuiden. Na die tijd is deze gemeente samen op weg gegaan met de Gereformeerde Ichthuskerk, welke kerk ook aangehouden werd. De band met Leon is echter nog steeds aanwezig en ouderling Jan Plug is voorzitter van het Protestants Koopvaardij Werk Amsterdam, welk bestuur het werk van Leon overziet en ondersteunt.

Op de facebook van Leon Rasser vind je video's van zijn preken.