Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden
Geplaatst op dinsdag 14 mei 2024

U heeft het vast wel eens gelezen of over gehoord: de meditatieve wandeling.
Zaterdag 13 april verzamelden zich een negental mensen bij IJmuiderslag.
Mensen uit verschillende kerken, de ene een trouwe loper, de ander loopt
zoals het uitkomt. Wat kan een meditatieve wandeling inhouden?
Deze keer werd er bij aanvang verteld dat er tijdens de wandeling nagedacht
zou worden over kerk-zijn en de toekomst van de kerk.
In stilte lopend naar de vloedlijn werd er nagedacht over de vraag: wat
betekent de kerk voor jou?

Na enige tijd stonden we stil om bij het ruisen van de zee en het geschreeuw
van de meeuwen onze gedachten uit te wisselen: ontmoeting met andere
mensen, ruimte, stilte, inspiratie opdoen, de kerk is onmisbaar bij het
geloof, de kerk is meer dan het gebouw, soms voelt de kerk als een keurslijf, op zoek zijn maar het moeilijk vinden om vertrouwde mensen uit de gemeente los te laten...
In kerkblad  ́SAMEN ́ van januari 2024 heeft ds. Joke Zuidema het voorblad
verzorgd, hierin heeft zij o.a. een geloofsbelijdenis geschreven over wat
de kerk voor haar betekent:

Ik geloof in een kerk die midden in de samenleving staat
Ik geloof in een kerk die een aansprekende taal spreekt
Ik geloof in een kerk die mensen ruimte doet ervaren
Ik geloof in een kerk die mensen inspireert
Ik geloof in een kerk die geen mensen uitsluit
Ik geloof in een kerk waarin mensen samen op zoek gaan
Ik droom van een kerk die de wereld helpt om haar leefbaar te houden,
als opdracht van God en in dienst van de mensen.

In tweetallen verder wandelend werd hierover gesproken. Aangekomen in de
luwte van het binnenmeer werd uitgewisseld wat er ter sprake was gekomen.
Belangrijk werd gevonden dat de kerk een aansprekende taal spreekt, dat
mensen niet uitgesloten worden door de kerk. Dat we als kerk verder moeten
kijken dan onze eigen geloofsgemeenschap, we kunnen elkaar inspireren. Het
is ook belangrijk dat we naar buiten dragen wat we belangrijk vinden, maar
hoe doe je dat?
Het wordt belangrijk gevonden om bijvoorbeeld via het huis-aan-huisblad of de regionale krant zoiets als de diensten van de Stille Week onder de aandacht te brengen. Social Media inschakelen.
Een aantal mensen in de groep hadden een kloosterweekend meegemaakt,
waarin onder andere een aantal geloofsbelijdenissen onder de loep waren
genomen. De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt veelal in de kerken
gebruikt, maar heeft deze nog genoeg zeggingskracht?

In weer andere tweetallen werd er naar het eindpunt gewandeld. Genoeg stof
om over verder te praten, het was een zinvolle en inspirerende wandeling,
waarvan we graag met u, lezer van dit kerkblad, het gespreksonderwerp
wilden delen. Tot slot was er koffie en thee om op te warmen in het zonnetje.

Lijkt het u iets om een keer mee te wandelen, altijd welkom om aan te sluiten.
De data en het startpunt van de wandelingen worden in het kerkblad vermeld.