Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden
Geplaatst op zaterdag 20 januari 2024

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Met de Actie Kerkbalans 2024 vragen wij uw financiële steun voor de Protestantse Gemeente te IJmuiden.
Met uw steun kan de Ichthuskerk haar plek blijven innemen in IJmuiden. Middels uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen. Ook in 2024 willen we er zijn voor iedereen die de Ichthuskerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.
We hopen van harte dat u de Ichthuskerk wilt blijven steunen. Misschien wilt u uw bijdrage dit jaar verhogen? Dat zou mooi zijn. Maar natuurlijk zijn we blij met iedere bijdrage. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee?
Met uw financiële bijdrage blijft de Ichthuskerk ook morgen een plek van betekenis.

Alvast heel hartelijk dank!