Ichthuskerk - PKN Gemeente te IJmuiden
Geplaatst op donderdag 10 maart 2022

Uw steun hard nodig
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar.  Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!

 

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.

Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Maak een bijdrage over op rekeningnummer NL 10 ABNA 0841 0004 68 t.n.v. Diaconie v.d. Protestantse Gem. IJmuiden, o.v.v. 'noodhulp Oekraïne'.

Hartelijk dank!